Sector uitgelicht: VVT en medicatieoverdracht

Wijkverpleging en verpleeghuiszorg

De sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) is een sector waarin farmaceutische zorg voor cliënten en bewoners een belangrijk onderdeel van de zorgverlening is. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de sector goed vertegenwoordigd zijn binnen het programma en afspraken die gemaakt worden, aansluiten bij de dagelijkse praktijk, heeft de sector VVT in nauwe samenwerking met de beroeps- en brancheorganisaties verschillende focusgroepen en klankbordgroepen samengesteld.