Indienen subsidieaanvraag geopend

Vanaf 17 januari 2022 kunnen subsidieaanvragen voor samenwerkingsverbanden voor de Kickstart Medicatieoverdracht ingediend worden. Het ministerie van VWS stelt subsidie beschikbaar voor de Kickstart Medicatieoverdracht waarbij de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting wordt getoetst in de praktijk.