Skip to the main content

Samen steeds een stap verder

Hoe trekken inhoudsdeskundigen en softwareleveranciers die betrokken zijn bij de Kickstart Medicatieoverdracht samen op? Bart Molenaar van VZVZ en Marlous Flier van FarMedvisie vertellen over hun samenwerking. “Iedereen werkt vol overtuiging aan hetzelfde doel.”

Bart Molenaar is al zeker tien jaar betrokken bij het (voortraject van) het Programma Medicatieoverdracht, dat werkt aan meer medicatieveiligheid door een goede, elektronische uitwisseling van medicatiegegevens. Als productmanager Medicatiedomein bij VZVZ denkt Bart mee over een functioneel model en de technische vertaling ervan – en hoe dit op het LSP gaat werken.  

Sinds oktober 2022 toetst een aantal softwareleveranciers en zorgaanbieders de gegevensuitwisseling tijdens de Kickstart Medicatieoverdracht, in de regio’s Friesland en Rotterdam-Rijnmond, gecoördineerd door de RSO’s GERRIT en RijnmondNet. Hiermee wordt de invoering voor de hele zorg voorbereid. Bart: “Ik help softwareleveranciers vooral met de implementatie van de standaarden. Vaak ga ik zelf ook programmeren en bouwen, om grip te krijgen op waar zij tegenaanlopen. En dan maak ik tools die hen verder kunnen helpen.”  

Daarnaast probeert Bart in de Kickstart een brug te slaan tussen enerzijds leveranciers en anderzijds inhoudsdeskundigen. “In overleggen waar de leveranciers niet aan tafel zitten, vertolk ik hun standpunten. En ik vertolk het geluid van Nictiz en VZVZ richting de leveranciers.” 

Geen business as usual
FarMedvisie is een van de softwareleveranciers die meedoet aan de Kickstart. Waarom? “Omdat we zien dat een betere uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorginformatiesystemen broodnodig is om medicatie-incidenten te voorkomen”, zegt Marlous Flier, manager Product en ICT. “We willen bovendien graag digitale hulpmiddelen ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van cliënten/patiënten.”  

Voor leveranciers is deelname aan de Kickstart beslist geen business as usual, vertelt Marlous. “Er is voor het programma een subsidie beschikbaar waarmee leveranciers de arbeidsintensieve ontwikkeling kunnen uitvoeren, naast alle reguliere werkzaamheden. Deelname aan de Kickstart vraagt veel tijd, bijvoorbeeld doordat specificaties tussendoor wijzigen, waardoor je de software moet aanpassen. Sinds de start van de Kickstart zijn enkele collega’s fulltime bezig met het project.” 

Issues tackelen
Bart onderschrijft dat de Kickstart veel vraagt. “We zijn immers iets nieuws aan het ontwikkelen met veel partijen. En we hebben te maken met een zorgsector die complex is georganiseerd. Dus komen we af en toe onvermijdelijk bottlenecks tegen. Daarom blijft het cruciaal om in dit traject veel te overleggen, zodat we issues zoveel en zo vroeg mogelijk in het ontwikkelproces kunnen tackelen.” 

Marlous geeft een voorbeeld: “Op een gegeven moment bleek dat nog niet voldoende was nagedacht over hoe je in het systeem aangeeft dat een patiënt eerder of juist later stopt met z’n medicijnen dan oorspronkelijk is voorgeschreven. Toen is er een uitbreiding gekomen op het functioneel ontwerp, zodat nu wel duidelijk is voor leveranciers hoe ze dit moeten inbouwen.” 

Ondersteuning
Marlous merkt op dat FarMedvisie bij het bouwen van de software soms moet speuren naar specifieke informatie, die niet een-twee-drie vindbaar is. “Dat komt doordat details per leverancier heel verschillend kunnen zijn.” Ze geeft een voorbeeld: “In het ziekenhuis is er dikwijls een start- en einddatum voor medicatie. FarMedvisie is sterk vertegenwoordigd in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg, waar medicatiegebruik vaak chronisch is en geen einddatum heeft. Hoe bouw je dat dan in? Het is fijn dat we bij dergelijke vragen ondersteuning krijgen van het programma Medicatieoverdracht, dus van mensen zoals Bart.” 

Ze vervolgt: “We zijn als inhoudsdeskundigen en leveranciers aan de Kickstart steeds met elkaar aan het bijstellen. Dat kost tijd, de Kickstart is inmiddels verlengd, maar ik denk dat dit heel goed is. Want anders ga je iets in productie proberen te nemen waarvan je weet dat het nog niet gaat werken. Wij gaan door, totdat er een versie is die echt de zorgprocessen van de klanten verbetert.”  

Trots
Bart ziet dat het doel, een vlekkeloze gegevensuitwisseling, stap voor stap iets dichterbij komt. “Laatst, tijdens een testdag, speelden de aanwezige leveranciers het voorschrijfproces live na, in aanwezigheid van de landelijke stuurgroep. De berichten tussen de verschillende zorginformatiesystemen werden probleemloos uitgewisseld. Uiteindelijk kregen we zelfs, voor het eerst, een prachtig medicatieoverzicht te zien. Ik was zo trots!” Marlous: “Het is geweldig als je, na een tijd hard werken, samen zo’n prachtige mijlpaal behaalt.”  

Bart en Marlous zijn er ook trots op dat inhoudsdeskundigen en softwareleveranciers tijdens de Kickstart goed met elkaar samenwerken. “De leveranciers zijn binnen de Kickstart geen concurrenten, maar collega’s”, zegt Marlous. Bart: “Iedereen gelooft in het doel en werkt daaraan op z’n eigen manier. Samen gaan we dat doel bereiken.” 

Zorgverleners aan zet
Wat zijn uitdagingen voor de komende periode? Marlous noemt: de combinatie van het werken aan de finesses van de bekende ‘bouwstenen’, zoals de Medicatieafspraak en het Verstrekkingsverzoek, en nieuwe bouwstenen, zoals Medicatiegebruik en het Wisselend Doseerschema. Ze licht toe: “Trombosediensten werken vaak met een wisselend doseerschema voor de medicatie voor patiënten. Het is een uitdaging om dat goed in te bouwen.” 

Bart kijkt met spanning uit naar de eerste praktijktesten met zorgverleners. “Zij hebben weliswaar steeds meegedacht in het kernteam, waarin ze zich meestal tevreden toonden over onze oplossingen. Maar kunnen ze er ook echt mee werken in de praktijk? Hebben we iets bedacht, waarvan zij blij worden? Dat gaan we binnenkort ervaren.” 

 

Bart Molenaar (VZVZ) en Marlous Flier (FarMedvisie)
Ga naar boven

Volg ons