Skip to the main content

RSO’s en de Kickstart

Wat is de rol van regionale samenwerkingsorganisatie GERRIT bij de Kickstart Medicatieoverdracht? En de betrokkenheid van RSO Nederland? Projectleiders Bea Klompmaker en Anja Paap vertellen erover. “We ondersteunen de zorgaanbieders.”

GERRIT is de regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) van zorgaanbieders in Noord-Nederland op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. Bea Klompmaker is er projectleider van verschillende ICT-projecten. Ze vertelt dat veel zorgaanbieders al lange tijd problemen ervaren als het gaat om de digitale uitwisseling van medicatiegegevens. “De huidige medicatieafspraken en richtlijnen zijn niet voldoende om elke zorgverlener te voorzien van de informatie die deze nodig heeft. Daar is echt een doorbraak in nodig.”

Pioniersrol
In Nederland werkt het landelijke programma Medicatieoverdracht aan het verbeteren van de elektronische uitwisseling van medicatiegegevens. Sinds oktober 2022 toetst een beperkt aantal softwareleveranciers en zorgaanbieders, in de regio’s Friesland en Rotterdam-Rijnmond, de gegevensuitwisseling tijdens de Kickstart Medicatieoverdracht. Dit als opmaat naar de landelijke implementatie.

Waarom doet GERRIT mee aan de Kickstart? “De roep om deze pioniersrol te pakken kwam vanuit de zorg”, vertelt Bea. “De Friese zorgaanbieders stonden te trappelen om mee te doen. En als RSO is GERRIT dé partij om een dergelijke zorginnovatie samen met de zorgaanbieders door te voeren.”

Coördineren en faciliteren
Bea ondersteunt nu een samenwerkingsverband van zes Friese zorgaanbieders die participeren in de Kickstart. Ze licht toe wat haar rol inhoudt. “Om te beginnen coördineer ik de samenwerking op inhoud. Ik zorg dat de zorgaanbieders regelmatig – fysiek of online – samenkomen om informatie uit te wisselen. Dan gaat het over vragen als: wat willen we testen, hoe veranderen onze werkprocessen door de nieuwe gegevensuitwisseling? Ook zorgt GERRIT ervoor dat zorgaanbieders de juiste informatie krijgen vanuit het Programma Medicatieoverdracht.”

Ze vervolgt: “Daarnaast coördineer ik het IT-stuk. De leveranciers bouwen software met de input van zorgaanbieders. Hoe is die voortgang, wat moeten de zorgaanbieders nog afspreken met de leveranciers? Tot slot houd ik me bezig met administratieve zaken. Een voorbeeld: GERRIT is penvoerder van de Kickstart. Dit betekent onder meer dat GERRIT de betaling van de subsidie van VWS aan zorgaanbieders en leveranciers coördineert en hierover verantwoording aflegt aan het ministerie.”

Rol van RSO Nederland
In totaal kent Nederland twaalf RSO’s, die zijn verenigd in RSO Nederland. Anja Paap is namens RSO Nederland projectleider in het Programma Medicatieoverdracht. “Vanuit die rol breng ik vooral het regionale ketenperspectief in het landelijke programma in”, zegt ze.

Bij de Kickstart kijkt Anja mee om kennis op te doen over verschillende fases en onderdelen. “Als RSO Nederland willen we er, samen met alle partners in het programma, vooral van leren. Zodat we straks goed voorbereid zijn op de landelijke uitrol.”

Medicatiemaandag
Anja vertelt dat zij iedere twee weken een overleg organiseert voor alle RSO’s en enkele andere samenwerkingsverbanden: Medicatiemaandag. “Daar delen we wat er speelt in de regio’s rond medicatieoverdracht en bespreken we ook de ervaringen in de Kickstart.”

Ze vervolgt: “De regio’s die nog niet meedoen met de implementatie hangen dan aan de lippen van de Kickstartregio’s. Iedereen wil heel graag weten: wat gebeurt daar nou? Wanneer kunnen wij zelf aan de slag? En waar moeten we dan rekening mee houden?” Bea: “Voor veel van die antwoorden is het eigenlijk nog een beetje te vroeg. Daarvoor moeten we  een stap verder zijn met ontwikkelen en testen.”

Tips voor regio’s die niet meedoen
Toch adviseren Bea en Anja regio’s om zich alvast goed te informeren en hun voelsprieten uit te steken in ‘hun’ werkgebied. “Inventariseer welke zorgaanbieders al goed op weg zijn met onderlinge gegevensuitwisseling, welke ketenprocesafspraken er al zijn, bekijk hoe het staat met de randvoorwaardelijke zaken”, somt Anja op. “Denk bijvoorbeeld aan de infrastructuur: een zorgaanbieder moet een aantal dingen geregeld hebben, voordat deze überhaupt met de implementatie aan de slag kan.”

Vloot
Terugkijkend op de afgelopen anderhalf jaar, hebben Anja en Bea naar eigen zeggen vooral geleerd hoe belangrijk de samenwerking is tussen de diverse stakeholders. Bea: “Bijvoorbeeld tussen het landelijk programmateam en beide RSO’s die meedoen aan de Kickstart: GERRIT en RSO RijnmondNet. Het programmateam beheert de implementatieafspraken die worden getest in de Kickstart en coördineert ook eventuele wijzigingen daarin. GERRIT is aan zet als het gaat om de coördinatie van zorgaanbieders in de Friese regio en het meenemen van hun stem en invloed naar het landelijk niveau.”

Anja ziet de samenwerking tussen de betrokken partijen – zorgaanbieders, leveranciers, RSO’s, sectoren, Nictiz, VZVZ – als “een hele grote vloot met bootjes”, zo zegt ze. “We varen samen dezelfde kant op. Dat is niet altijd makkelijk, maar het is wel de enige weg.”

Trots en energie
Bea vertelt dat het haar veel energie en een gevoel van trots geeft als de betrokkenen samen concrete resultaten boeken. “Bijvoorbeeld als tijdens een test de ene zorgaanbieder medicatie registreert en dan voor een andere zorgverlener in de keten zichtbaar is welke medicatie de patiënt krijgt. Op zo’n moment ervaar je dat we weer een stapje dichter zijn bij ons gezamenlijke doel: medicatieveiligheid voor de patiënt, dankzij een betere uitwisseling van medicatiegegevens.”

Bea Klompmaker en Anja Paap
Ga naar boven

Volg ons