Skip to the main content

Zorgpartijen verbaasd over ontbreken medicatieoverdracht in VWS-begroting

De KNMP en andere zorgpartijen zijn verbaasd over het ontbreken van de Kickstart Medicatieoverdracht in de VWS-begroting. Dat maken zij kenbaar in een brief richting de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer.

Het programma Medicatieoverdracht wordt gezien als het vlaggenschip van elektronische gegevensuitwisseling. Het ontbreken van budget voor de Kickstart in 2022 wordt als opmerkelijk beschouwd, gezien het een lopend programma betreft om de gegevensuitwisseling in de zorg te bevorderen. Negentien zorgkoepels vragen de Tweede Kamer om de minister te verzoeken om financiering vrij te maken zodat de Kickstart – zoals eerder is toegezegd – direct kan worden doorgezet.

Diverse Tweede Kamerleden vroegen in een schriftelijke voorbereiding op de begrotingsbehandeling al aandacht voor het ontbreken van de Kickstart. Minister Hugo de Jonge (VWS) gaf aan hij de Kickstart doorschuift “gezien de demissionaire status van het kabinet”. De zorgkoepels noemen dat een “opvallende uitspraak”. Zij geven aan dat de Kickstart Medicatieoverdracht staand beleid is, en op geen enkele wijze controversieel. “Het is omarmd door alle veldpartijen en het ministerie zelf”, aldus de zorgkoepels. Voorts wijzen de koepels erop dat in diverse Kamerbrieven staat beschreven dat de Kickstart binnenkort van start gaat en het programma Medicatieoverdracht al een “lopend VWS-programma” is.

Het programma Medicatieoverdracht draagt volgens de zorgkoepels bij aan veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en transparantie. Het voorkomt onnodige medicatiefouten en daarmee 27.000 ziekenhuisopnamen per jaar, en bespaart dus substantiële zorgkosten. “Uitstel van de Kickstart stelt patiënten onnodig langer bloot aan mogelijke medicatiefouten”, aldus de zorgkoepels in hun brief. “Dat is niet uit te leggen aan patiënten(verenigingen), zorgverleners, leveranciers en bureaumedewerkers die zeer intensief en constructief in het programma Medicatieoverdracht samenwerken.”

De VWS-begroting wordt op dinsdagmiddag 26 oktober behandeld in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is door de zorgkoepels gevraagd om de minister te verzoeken om financiering voor de kickstart vrij te maken, zodat de Kickstart zo spoedig mogelijk doorgang kan vinden.

Lees de brief hier.

Ga naar boven

Volg ons