Skip to the main content

Publiekscampagne over toestemming in de zorg gestart

Het ministerie van VWS is op 6 november gestart met een campagne over toestemming voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Doel is om burgers te informeren over het belang van toestemming en hen te stimuleren om toestemming te geven.

Zonder toestemming van de patiënt/cliënt mogen zorgaanbieders geen informatie met elkaar uitwisselen. Dat zorgverleners niet standaard toegang hebben tot alle medische gegevens van hun patiënten/cliënten is bij veel mensen echter onbekend. Ook weet niet iedereen waarom het belangrijk is dat zorgverleners informatie over patiënten/cliënten met elkaar kunnen uitwisselen.

Aanpak campagne
Het ministerie van VWS is op 6 november gestart met een publiekscampagne om burgers te informeren over het belang van toestemming. Doel is het aantal toestemmingen voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders te verhogen. In de campagne vertellen zorgverleners waarom toestemming geven zo belangrijk is. Ze vertellen wat het inhoudt, dat dit niet standaard geregeld is en dat de keuze aan mensen zelf is. De centrale boodschap van de campagne is: ‘Wij zorgen voor jou. Zorg jij voor toestemming?’ Ook vertellen enkele patiënten hun persoonlijke verhaal over het belang van toestemming. De campagne loopt tot begin december via radio, online video’s en social media en verwijst naar een aparte website: www.zorgvoortoestemming.nl.

Op de website vindt de burger informatie over waarom toestemming geven belangrijk is en hoe hij/zij dit kan regelen. Een van de manieren is via het nieuwe onlineplatform MijnMitz. Bij MijnMitz wordt wel de kanttekening geplaatst dat toestemming pas werkt als de zorgverlener ook is aangesloten op Mitz.

Programma Medicatieoverdracht
Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede elektronische overdracht van medicatiegegevens tussen zorgverleners. Medicatiegegevens staan in de systemen van verschillende zorgverleners, alleen door gegevens met elkaar uit te wisselen krijgen zorgverleners een compleet beeld. Een actueel en compleet medicatieoverzicht van elke patiënt of cliënt is nodig om goede zorg te leveren. Het kan veel medicatie-incidenten voorkomen. Maar elektronische medicatieoverdracht kan alleen als patiënten en cliënten toestemming hebben gegeven om hun gegevens te delen met andere zorgverleners.

Foto: www.zorgvoortoestemming.nl
Ga naar boven

Volg ons