Skip to the main content

Open consultatie NEN 7503

Met het normontwerp NEN 7503 is een mooie mijlpaal bereikt voor de verwerking en uitwisseling van elektronische berichten over het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen in de Nederlandse gezondheidszorg. Na een zorgvuldig doorlopen proces waarin ook veel werk is verzet door een aantal mensen van het programmateam is er nu een normontwerp voor het sturen van een medicatievoorschrift (van voorschrijver naar verstrekker) en de afhandeling van dit medicatievoorschrift (van verstrekker naar voorschrijver).

Tot 1 juli 2021 is het mogelijk om commentaar op de norm in te dienen.
Op 11 mei van 13:00 – 14:30 wordt er een webinar georganiseerd over NEN 7503. Meer informatie is te lezen op de site van NEN.

Ga naar boven

Volg ons