Skip to the main content

Nieuwe release van informatiestandaard Medicatieproces 9

Nictiz heeft in samenwerking met het programma Medicatieoverdracht een nieuwe versie van de informatiestandaard Medicatieproces 9 gepubliceerd, te weten Medicatieproces 9 3.0.0-beta.3. Vooral het onderdeel ‘medicatie toedienen’ is samen met zorgsectoren en softwareleveranciers verder doorontwikkeld.

De informatiestandaard Medicatieproces 9 is een set afspraken over het uitwisselen van medicatiegegevens. Deze afspraken zijn gemaakt met alle zorgsectoren die met medicatie te maken hebben. De leveranciers van zorginformatiesystemen passen hun software aan volgens de informatiestandaard. Zo kunnen zorgverleners digitaal medicatiegegevens uitwisselen, met elkaar en met de patiënt of cliënt. De informatiestandaard Medicatieproces 9 wordt op dit moment beproefd in de Kickstart Medicatieoverdracht 

Toedienen 

De informatiestandaard Medicatieproces 9 gaat uit van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. De belangrijkste wijzigingen en aanvullingen in deze release zijn doorgevoerd in de stap ‘toedienen’. Het doel is dat het zorginformatiesysteem dat werkt volgens de informatiestandaard de toediener van medicatie altijd precies toont welke medicatie al is toegediend en welke nog toegediend moet worden. In totaal zijn er 37 wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie van de informatiestandaard. Deze wijzigingen zijn zorgvuldig afgestemd met zorgsectoren en softwareleveranciers. Nu is ook dit onderdeel van de informatiestandaard Medicatieproces 9 klaar om beproefd te worden in de Kickstart.  

Bekijk hier het functioneel en technisch ontwerp van de nieuwe release van informatiestandaard Medicatieproces 9.  

De FHIR-materialen worden in de eerste helft van maart opgeleverd en zijn dan op dezelfde plek te vinden. Voor het daadwerkelijk bouwen en gebruiken van de gegevens in de keten zijn ook aanpassingen nodig op het LSP, VZVZ zorgt dat de nieuwe publicatie van de standaard later in maart is verwerkt. 

Hand met handschoen houdt een injectienaald vast
Diana Polekhina on Unsplash
Ga naar boven

Volg ons