Skip to the main content

Niet kloppend medicatieoverzicht knelpunt voor verpleegkundigen

Het digitaal uitwisselen van medicatiegegevens tussen zorgorganisaties vindt nog maar mondjesmaat plaats. De verschillen tussen zorgsectoren zijn groot, zo blijkt uit een V&VN-peiling onder bijna 1.100 verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. 

De grootste knelpunten die worden ervaren zijn een niet kloppend of actueel medicatieoverzicht, het moeten bellen met de apotheek over de toedienlijst en een niet kloppende toedienlijst. Ook geven respondenten als knelpunt aan dat het voorschrift niet overeenkomt met de afspraak die met de patiënt of arts is gemaakt en dat vaak gebeld moet worden met de voorschrijver over de toedienlijst.

Het overdragen van medicatiegegevens is een frustratie van veel verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Het verloopt vaak moeizaam, is foutgevoelig, kost veel tijd en energie. De peiling laat zien dat de mate van digitalisering, een voorwaarde om überhaupt digitaal medicatiegegevens te kunnen uitwisselen, sterk varieert. In de ziekenhuizen gaat bij 95% van de respondenten zowel het voorschrijven als de toedienregistratie digitaal. In de wijkverpleging wordt 53% van de toedieningen digitaal geregistreerd, zo blijkt uit de resultaten. In de Verstandelijke Gehandicaptenzorg geeft ruim 81% van de respondenten aan dat het voorschrijven digitaal gaat, in tegenstelling tot de toedienregistratie. Kortom, veel respondenten geven aan dat het voorschrijven vaak digitaal en de toedienregistratie op papier gaat, of andersom.

Knelpunten
De resultaten van de peiling laten duidelijk zien dat de uitdaging zit in het uitwisselen van medicatiegegevens bij de overdracht van patiënten tussen zorgorganisaties. Bijna een derde van de deelnemers geeft aan dat het (heel) vaak voorkomt dat bij overdracht geen actuele toedienlijst beschikbaar is in de avond-, nacht- en weekenduren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste stappen 
De eerste stappen op de weg naar digitale medicatieoverdracht worden gezet. In 35% van de gevallen wordt de toedienlijst al digitaal gedeeld. Maar in het merendeel van de gevallen (69%) krijgt een patiënt bij de overdracht naar een andere zorgorganisatie de toedienlijst op papier mee.

Digitale overdracht  
Digitale medicatieoverdracht is juist ook nodig tussen zorgverleners van uiteenlopende sectoren. Zij werken vaak met verschillende applicaties. De herziene richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ biedt afspraken over het zorgproces in relatie tot de registratie van medicatiegegevens en legt de basis voor uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgorganisaties. Hier zijn drie informatiestandaarden op gebaseerd, te weten: Medicatieproces 9, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en overgevoeligheden.

Wil je weten wat V&VN doet met de resultaten? Lees dan de nieuwsbrief van V&VN. Ben je benieuwd naar alle resultaten van de ledenpeiling van V&VN? Bekijk die dan hier.

Ga naar boven

Volg ons