Skip to the main content

Neem deel aan de klankbordgroep!

Op dinsdag 1 juni is er weer een online bijeenkomst voor de Klankbordgroep Medicatieoverdracht.

In de Klankbordgroep worden vraagstukken en producten vanuit het beheer van de informatiestandaarden Medicatieoverdracht en het implementatieprogramma Medicatieoverdracht getoetst bij de deelnemers.

Naast een plenaire update, behandelen we op 1 juni in vier workshops de volgende inhoudelijke onderwerpen:

 • Programma

  15:15 – 15:45 uur korte introductie Medicatieoverdracht (facultatief)
  16:00 – 18:00 uur Klankbordgroep met 4 workshops (2 rondes) en een korte pauze
  16:00 – 16:20 uur: welkom en een update door Marja Verwoerd, programmamanager Medicatieoverdracht
  16:20 – 17:05 uur: workshop ronde 1
  17:05 – 17:15 uur: korte pauze
  17:15 – 18:00 uur: workshop ronde 2
  18:00 uur: afsluiting

  Workshops

  Wijzigingen nieuwe publicatie Medicatieproces 9 2.0.0
  De nieuwe versie van de informatiestandaard Medicatieproces 9 (2.0.0) sluit nog beter aan op de werkprocessen. De expertgroep heeft hiervoor inhoudelijke wijzigingsverzoeken geanalyseerd en de autorisatiecommissie keurde ze goed. Naast technische verbeteringen zorgen tekstuele wijzigingen voor betere functionele specificaties. Deze workshop behandelt de belangrijke wijzigingen voor versie 2.0.0.

  Toedienkolom informatiestandaard Medicatieproces 9
  Het is voor toedieners belangrijk om te beschikken over een actuele en complete (digitale) toedienlijst, waar ook wijzigingen in de medicatie zonder medicatieverstrekking op staan en de informatie van de trombosedienst. De toediener registreert de toegediende medicatie of de afwijking en stelt de informatie beschikbaar voor zorgverleners. Om dit goed te ondersteunen wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de toedienkolom van de informatiestandaard Medicatieproces 9. In een eerdere klankbordgroep hebben we informatie opgehaald en in deze workshop nemen we je mee hoe dit een plaats krijgt in de informatiestandaard Medicatieproces 9.

  Implementatie vanuit kernteams
  Kernteams zijn het inhoudelijk hart van het programma Medicatieoverdracht. De richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden (Medicatieproces 9, Lab2Zorg en CiO – contra-indicaties en overgevoeligheden) geven richting aan hoe de uitwisseling van medicatiegegevens na implementatie eruit ziet. Om te zorgen dat dit aansluit bij het zorgproces en om uitwisseling in de keten te realiseren, worden in de kernteams boven- en cross-sectorale afspraken gemaakt door en met zorgverleners uit alle sectoren. Het gaat daarbij onder andere om beleidsafspraken, verantwoordelijkheden, zorgprocesafspraken en eenheid van taal in terminologie. In deze workshop nemen we je mee in gemaakte afspraken in de kernteams aan de hand van de patiënt in het zorgproces.

  Werkpakketten Medicatieproces + validatieloket

  De implementatie van het de informatiestandaard Medicatieproces 9 is voor velen een uitdagend vooruitzicht. Een aantal onderdelen van de informatiestandaard kan voorbereidend op de implementatie al onderzocht of zelfs ontwikkeld worden, zonder dat feitelijk berichten worden uitgewisseld. Een werkgroep heeft ‘werkpakketten’ benoemd, die we in een breder verband willen delen en toetsen. Daarnaast vertellen we hoe we de leveranciers ondersteunen bij het ontwikkel proces door middel van de methodiek, die ‘het validatieloket’ wordt genoemd. Dit doen we onder andere door het aanbieden van een stappenplan van implementeerbare onderdelen, specifieke documentatie, uitgebreidere testmogelijkheden en persoonlijke begeleiding.

Ben je nog niet zo bekend zijn met Medicatieoverdracht? Geen probleem! Tussen 15:15 en 15:45 uur wordt een introductie Medicatieoverdracht gegeven. Om 16:00 uur start de Klankbordgroep.

Helaas, de inschrijving is gesloten.

Ga naar boven

Volg ons