Skip to the main content

Meet-up Netwerkperspectief

Op maandag 19 april is van 13.30 – 16.00 uur de achtste Meet Up van het Informatieberaad Zorg met als thema ‘Netwerkperspectief – verbind verbeter versnel.’

Meet-up Netwerkperspectief

Iris Verberk over digitalisering van netwerkzorg

Op maandag 19 april is van 13.30 – 16.00 uur de achtste Meet Up van het Informatieberaad Zorg met als thema ‘Netwerkperspectief – verbind verbeter versnel.’ Stap voor stap zijn we op weg naar een goedwerkend stelsel voor duurzame gegevensuitwisseling in de zorg. Ketengeoriënteerde zorg maakt plaats voor netwerkzorg, waarbij patiënten centraal komen te staan en zorgverleners steeds meer en meer organisatie- en specialisme-overstijgend gaan samenwerken. Met het programma Medicatieoverdracht dragen we hieraan bij door samen met alle zorgsectoren te zorgen dat eenduidige informatie over medicatie bij de juiste zorgverleners op het juiste moment beschikbaar is. Tijdens het panelgesprek van 13.40 tot 14.20 uur gaat de voorzitter van het Informatieberaad Zorg, Erik Gerritsen, onder meer in gesprek met Iris Verberk, CMIO en internist-nefroloog. Iris is lid van de stuurgroep en regiegroep van Medicatieoverdracht en zal haar visie delen op hoe zorgverleners en IT aangesloten blijven in de digitalisering van netwerkzorg. Interesse? Kijk hier voor het programma of meld je gelijk aan.

Ga naar boven

Volg ons