Skip to the main content

Kabinet investeert 111 miljoen euro in medicatieoverdracht

Eind april stuurde het kabinet de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer waarin is aangegeven dat tot en met 2024 zo’n 111 miljoen euro geïnvesteerd wordt in de verbetering van medicatieoverdracht. 

Met een goede elektronische overdracht van medicatiegegevens door zorgverleners kan de medicatieveiligheid sterk worden verbeterd. Met het landelijke programma Medicatieoverdracht ondersteunt het ministerie van VWS de betrokken partijen bij het implementeren van de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’  en de bijbehorende informatiestandaarden: Medicatieproces, Labwaarden ten behoeve van medicatie en CiO (Contra-indicaties en overgevoeligheden). Verschillende sectoren in de zorg en Nictiz, de kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, dienen voorstellen bij het ministerie van VWS in om de implementatie van de richtlijn en de drie bijbehorende informatiestandaarden voor te bereiden.

Ga naar boven

Volg ons