Skip to the main content

‘De inspiratie die je krijgt omdat alle betrokken partijen óók die voordelen zien.’

Evenals twee andere huisartsenpraktijken is huisarts Peter Paul Bender met zijn praktijk betrokken bij de Kickstart van het programma Medicatieoverdracht.

Waarom vindt de sector Huisartsenzorg het belangrijk om mee te doen met het programma Medicatieoverdracht?
“Omdat het programma Medicatieoverdracht de hele zorg betreft en dan bedoel ik alle takken van zorg die met medicatie te maken hebben. Daar is de huisarts er natuurlijk ook één van. Sterker nog, dat is een spil. Daarnaast is dit een verbetering en het is ook altijd fijn om aan verbeteringen te werken.”

Wat gaat het programma Medicatieoverdracht concreet betekenen voor huisartsen?
“Huisartsen hebben dan steeds actueel inzicht in het medicatiegebruik van hun patiënten. Veel ‘absoluter’ actueel dan nu. Het gaat betekenen dat steeds duidelijk is welke dokter de voorschrijver is, wie de eigenaar is van het voorschrift. Bijvoorbeeld de cardioloog, de huisarts of de specialist ouderengeneeskunde. Het is dus duidelijk welke arts de verantwoordelijkheid heeft voor een bepaald medicijn en het is ook duidelijk wanneer een andere arts die verantwoordelijkheid overneemt. Dat is een belangrijk voordeel voor de huisartsen. Daarnaast wordt duidelijk wat de apotheken verstrekken en wat er eventueel op een makkelijke manier kan worden aangepast. De apotheek signaleert bijvoorbeeld een interactie en kan dan relatief makkelijk met de huisarts schakelen binnen het systeem om samen tot een betere combinatie te komen.”

Denkt u dat het een huisarts meer of minder werk gaat opleveren?
“Het is lastig inschatten, omdat we er nog niet mee aan de slag zijn. Ik hoop en verwacht dat het uiteindelijk minder werk is, omdat het allemaal duidelijker is wie je ergens over moet benaderen, dus wie de eigenaar is. Het ermee gaan werken en het wennen zal natuurlijk initieel meer werk zijn.”

Wat is er tot nu toe gebeurd in de sector huisartsenzorg?
“Er is meegedacht in het landelijke programma over de vraag waar de knelpunten in de huisartsenzorg zijn. Enkele leveranciers van huisartsinformatiesystemen zijn heel concreet aan de slag gegaan met het bouwen van de medicatieprocesstructuur binnen het systeem. En daarmee zijn dan huisartsen aan het testen gegaan. Dat alles met ondersteuning van Landelijke Huisartsen Vereniging over wat past in een groter, breder beleid.”

Waar ziet u nog knelpunten?
“De knelpunten liggen in het breed uitrollen ervan. Daar zal iedereen aan moeten meedoen en aan moeten wennen. Dat is een verandering en een verandering is altijd een knelpunt. Bovendien moeten de systemen zodanig ingericht worden, dat ze inderdaad optimaal communiceren met elkaar ook als nog niet iedereen over is op het nieuwe systeem. Daar wordt echter hard aan gewerkt, dus ik verwacht dat tegen de tijd dat het echt live gaat, dat knelpunt is opgelost.”

Wat geeft u energie in dit programma?
“De voordelen die ik net genoemd heb en verder ook de inspiratie die je krijgt omdat alle betrokken partijen óók die voordelen zien. Daar vloeit enthousiasme uit voort. Het maakt dat je daar een positief gevoel over hebt en dat wordt ook bevestigd door de vorderingen die er worden gemaakt. Verder is er deskundige ondersteuning vanuit het programma, de regio en de LHV om de voortgang te bewaken en de knelpunten ook werkelijk aan te pakken. Daar zit bovendien goede professionele ICT-begeleiding bij, gefaciliteerd door het programma.”

Hoe is het om een voorloper te zijn als deelnemende huisarts?
“Dat valt me enorm mee tot nu toe. Enerzijds omdat de leverancier van mijn huisartseninfomatiesysteem heel goed luistert naar de verzoeken en vervolgens mooie dingen bouwt. Anderzijds door die eerdergenoemde professionele begeleiding die er vanuit alle kanten is.”

Hoe kunnen huisartsen zich voorbereiden?
“Door te zorgen dat het systeem geschikt is voor het werken met de UZI-pas, want dat is de sleutel waarop de hele communicatie gaat draaien. Dus je moet zorgen dat je met die UZI-pas in je systeem kan werken. Wat je ook moet hebben is natuurlijk de toestemming van de patiënten om te gaan uitwisselen.”

Peter Paul Bender

 

Ga naar boven

Volg ons