Skip to the main content

Informatiestandaard Medicatieproces 9: Versie 2.0.0 bèta beschikbaar 

De  informatiestandaard Medicatieproces 9 versie 2.0.0 bèta  is gepubliceerd op 1 oktober 2021. De links zijn te vinden op  de landingspagina Medicatieproces onder actuele ontwerpen/implementatiegidsen. De nieuwe bèta publicatie is bedoeld om betrokkenen alvast een concreet beeld te geven van de structuur, inhoud en scope van de doorontwikkelde Medicatieproces 9. Sinds de vorige versie zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

  • Het proces ‘toedienen’ is verder uitgewerkt. De bouwsteen toediening is aangepast, een uitwerking is gemaakt voor het samenstellen van de toedienlijst en hiervoor zijn afleidingsregels opgesteld. Ook zijn diverse use cases beschreven.
  • Voor ‘extern’ bepaalde doseerschema’s die de nadere invulling zijn van een medicatieafspraak (zoals doseerschema’s van de trombosedienst) is het concept Wisselend DoseerSchema (WDS) geïntroduceerd. Dit is een nieuwe bouwsteen.
  • Het doseerschema in de therapiebouwstenen is alleen nog in HL7 FHIR gespecificeerd. Hierdoor bevatten de HL7 CDA berichten een HL7 FHIR onderdeel.
  • Het is mogelijk om een financiële indicatiecode (add-on geneesmiddelen, B codes) uit te wisselen via het verstrekkingsverzoek.
  • Het verstrekkingsverzoek kan in bepaalde situaties geannuleerd worden.
  • Rekening gehouden wordt met situaties waarin meerdere apotheken medicatie kunnen verstrekken binnen één medicamenteuze behandeling (introductie van kopie-indicator TA in de transactie afhandelen mediatievoorschrift).
  • Het telefoonnummer van de voorschrijver (voor vragen over het voorschrift) wordt bij het voorschrijven richting apotheek meegestuurd.
  • Functionele en technische verbeteringen zijn doorgevoerd.

Een volledig overzicht van de wijzigingen vindt u op de pagina van de release-notes.

Deze nieuwe publicatie is nog niet volledig geschikt voor het inbouwen van de standaard in applicaties. De opbouw van de informatiestandaard staat echter wel vast en wordt aangevuld met de wijzigingsverzoeken die zijn opgenomen in de scopebepaling voor de definitieve publicatie Medicatieproces 9 versie 2.0.0.   Dit omvat wijzigingsverzoeken die nodig zijn voor de Kickstart.

Tevens zijn testmaterialen beschikbaar gesteld voor leveranciers. Deze materialen worden gaandeweg aangevuld op basis van de wijzigingsverzoeken in scope van de definitieve publicatie.

De definitieve release van Medicatieproces 9 versie 2.0.0 staat gepland voor maart 2022. Voor vragen of wijzigingsverzoeken naar aanleiding van deze publicatie kunt u contact opnemen via e-mail of een melding indienen via  Medicatieproces – Nictiz BITS.

Ga naar boven

Volg ons