Skip to the main content

Informatiestandaard Medicatieproces 9 2.0.0 gepubliceerd

Eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens.

Van de informatiestandaard Medicatieproces 9 is een nieuwe versie gepubliceerd, te weten versie MP9 2.0.0. Dit is de informatiestandaard die wordt geïmplementeerd tijdens de Kickstart Medicatieoverdracht. De standaard is een set afspraken over eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens. Met deze standaard kan informatie van het voorschrijven door de arts tot en met het gebruik door de patiënt worden uitgewisseld tussen de registratiesystemen van de verschillende zorgverleners en het persoonlijk gezondheidsdossier van de patiënt.

De informatiestandaard Medicatieproces 9 gaat uit van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Door per stap de informatie vast te leggen en daarbij onderscheid te maken tussen informatie over de behandeling (therapie) en de goederenstroom (logistiek), kunnen gegevens niet alleen beter worden uitgewisseld, maar ook overzichtelijker worden getoond. Zo wordt naast de verstrekking van medicijnen óók inzichtelijk welke afspraken over de behandeling zijn gemaakt of gewijzigd tussen zorgverleners en de patiënt.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de standaard zijn:

  • De stap ‘toedienen’ is verder uitgewerkt. De bouwsteen Medicatietoediening is doorontwikkeld. In overleg met zorgverleners is een waardelijst met prik- en plaklocaties opgesteld en toegevoegd aan de standaard. Verder zijn verbeteringen doorgevoerd, zoals het toestaan van registratie door de patiënt en het aanvullen van omschrijvingen bij elementen. In deze release heeft dit onderdeel niet langer een bèta status.
  • Voor doseerschema’s die regelmatig wisselen en die de nadere invulling zijn van een Medicatieafspraak (doseerschema’s van de trombosedienst) is de bouwsteen Wisselend Doseerschema (WDS) verder ontwikkeld. In het functioneel ontwerp zijn de use cases met betrekking op het WDS opgenomen onder de processtap voorschrijven. In deze release heeft dit onderdeel niet langer een bèta status.
  • Ten behoeve van de toedienlijst is de distributievorm van medicatie naast in de Medicatieverstrekking (MVE) ook opgenomen in de Toedieningsafspraak (TA).
  • De bouwstenen voor voorstelgegevens: Voorstel Medicatieafspraak (VMA), Voorstel Verstrekkingsverzoek (VVV) en Antwoord Voorstel Verstrekkingsverzoek (AVVV) zijn doorontwikkeld en de set is aangevuld met een Antwoord Voorstel Medicatieafspraak (AVMA), zodat ook op een voorstel medicatieafspraak een antwoord gestuurd kan worden.
  • Waardelijsten zijn aangevuld en de waardes en bijbehorende coderingen zijn geharmoniseerd (o.a. reden wijzigen of staken in de Medicatieafspraak (MA), het Wisselend Doseerschema (WDS), de Toedienafspraak (TA) en het Medicatiegebruik (MGB).

Het functioneel ontwerp van de nieuwe release is via deze link terug te vinden.

De volledige technische release van de standaard wordt voltooid in april. De HL7 V3 en FHIR-materialen worden dan ook opgeleverd. De releasenotes zijn na technische publicatie hier terug te vinden.

Wat is een informatiestandaard?
Het doel van het programma Medicatieoverdracht is te komen tot een actuele en complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Om dit te bereiken zijn informatiestandaarden nodig. Een informatiestandaard legt afspraken vast die ervoor zorgen dat gegevens uit verschillende systemen van zorgverleners met elkaar kunnen worden uitgewisseld. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over het soort gegevens dat wordt vastgelegd en uitgewisseld, door wie dat wordt gedaan en welke terminologie daarbij wordt gebruikt. De informatiestandaard Medicatieproces is een van de drie informatiestandaarden die wordt geïmplementeerd in het programma Medicatieoverdracht.

Ga naar boven

Volg ons