Skip to the main content

Subsidieaanvraag Kickstart

Vanaf 17 januari 2022 kunnen subsidieaanvragen voor samenwerkingsverbanden voor de Kickstart Medicatieoverdracht ingediend worden.

Het ministerie van VWS stelt subsidie beschikbaar voor de Kickstart Medicatieoverdracht waarbij de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting wordt getoetst in de praktijk. Het beleidskader en het plan van aanpak vormen de basis van de subsidieaanvraag.  In het beleidskader staan de voorwaarden voor deelname en de wegingscriteria beschreven. Het beleidskader en plan van aanpak worden kort toegelicht in een presentatie. Alle informatie en de documenten voor de subsidieaanvraag vind je hier.

Op 24, 25 en 27 januari worden online informatiebijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden in de Kickstart. De bijeenkomsten per doelgroep (penvoerder, zorgaanbieder en ICT-leverancier) vinden twee keer plaats in week 4. Beide bijeenkomsten hebben dezelfde inhoud. Opgeven voor deze bijeenkomsten kan via het aanmeldformulier.

Ga naar boven

Volg ons