Skip to the main content

Ik voel me trots dat ik kan zeggen: ‘Daar hoor ik bij’

Sinds twee jaar werkt Marieke Hanegraaf als een van de twee programmamanagers bij het programma Medicatieoverdracht. Marieke vertelt over haar achtergrond, het belang van samenwerken binnen het programma en de uitdagingen die er liggen.

Marieke richt zich binnen het programma Medicatieoverdracht vooral op de samenwerking binnen het landelijk team en de interne processen die daarbij horen. HR zit bijvoorbeeld in haar portefeuille, ze is voorzitter van verschillende overleggen en zorgt samen met de projectleiders voor het bewaken van de voortgang, onder andere door middel van de mijlpalenplanning en de issues- en risicolijst.

Hoe ben je bij het programma Medicatieoverdracht gekomen?
“Al twintig jaar werk ik aan IT-gedreven verandertrajecten en de laatste tien jaar in de zorg. Ik heb hiervoor vier jaar bij het landelijke programma Registratie aan de bron gewerkt. Het programma Registratie aan de bron ging over het eenduidig vastleggen van zorginformatie voor hergebruik. De overeenkomt tussen dat programma en het programma Medicatieoverdracht is dat gegevensuitwisseling in het zorgproces centraal staat.”

‘’Vanuit Registratie aan de bron organiseerden we samen met andere programma’s, zoals VIPP en Medicatieoverdracht, informatiebijeenkomsten voor leveranciers. Hierdoor kende ik het programma al en werd ik enthousiast over de ambitie en aanpak.’’

Waarom is samenwerking in het programma volgens jou zo belangrijk?
“Het verbeteren van digitale gegevensuitwisseling brengt veel technische en zorginhoudelijke vraagstukken met zich mee. In het programma werken gelukkig heel goede inhoudelijk experts hieraan. Daarnaast is aandacht voor processen en samenwerken randvoorwaardelijk voor ons succes. We zijn veel dingen voor het eerst aan het doen met dit programma. Natuurlijk gaat dit niet altijd vanzelf en brengt het werk vraagstukken en discussies met zich mee, ook over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Goede samenwerking en vertrouwen ontstaan niet vanzelf. Mijn rol binnen het programma is sturen op voortgang, met aandacht voor processen en de mensen. Van nature doe ik dat vanuit een positieve grondhouding en binnen dit programma met veel plezier.”

“Het belang van samenwerken en bouwen aan vertrouwen geldt natuurlijk niet alleen in het programma, maar ook in de dagelijkse praktijk van gegevensuitwisseling. Vertrouwen op elkaars gegevens is een belangrijke voorwaarde voor een actueel medicatieoverzicht.”

Welke momenten geven jou energie?
“Het programma Medicatieoverdracht is het grootste implementatieprogramma op het gebied van gegevensuitwisseling in de zorg dat er is. Wat ik zo mooi vind om te zien, is dat we het echt aan het realiseren zijn. Alles van de tekentafel naar de praktijk brengen, het pionieren, de vragen stellen die ertoe doen, de mensen die hun mouwen opstropen en ervoor gaan. Het vraagt een lange adem, maar de inzet, toewijding en drive van betrokkenen is heel groot. Dat vind ik echt uniek en ik voel me trots dat ik kan zeggen: ‘Daar hoor ik bij!’”

Welke uitdagingen zijn er?
‘’Voor mij is het een uitdaging om te zorgen voor continuïteit van (vak)kennis, kunde en ervaring binnen het programma. Het programma heeft een lange doorlooptijd, wat betekent dat er wisselingen zijn van collega’s. Daardoor kan bepaalde historie en kennis verloren gaan. Ik ben altijd zoekende hoe we het behoud van kennis het beste kunnen organiseren.”

Wat kijk je voor dit jaar naar uit?
‘’De volgende puzzelstukken binnen het programma komen steeds meer binnen handbereik. We zetten stappen in de Kickstart en je ziet ook dat de opschaling en de aanvullende beproevingen steeds dichterbij komen, net als de implementatie van de informatiestandaarden Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en overgevoeligheden. We werken met een geweldig team, ik kijk ernaar uit deze volgende stappen met elkaar te zetten.”

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het programma Medicatieoverdracht? Volg ons op LinkedIn!

Marieke Hanegraaf
Ga naar boven

Volg ons