Skip to the main content

‘Het werk van de apotheker gaat positief veranderen door het programma Medicatieoverdracht’

Openbare farmacie

Shanti Ganesh startte juni vorig jaar als sectorprojectleider Medicatieoverdracht bij de sector Openbare farmacie vanuit adviesbureau M&I/Partners/. Ze had nog niet zoveel ervaring met de farmacie maar wel met hoe je omgaat met veel verschillende belangen en partijen in de context van ICT en innovatie. Die achtergrond komt in het programma Medicatieoverdracht goed van pas.

Waarom neemt de sector Openbare farmacie deel aan het programma Medicatieoverdracht? 
“Omdat het ten goede komt aan de medicatieveiligheid, daar is geen discussie over. Onze hele sector zit te springen om digitale medicatieoverdracht. Wij willen dit ook al heel lang. Om de communicatie hierover makkelijker te maken hebben we een impactanalyse gemaakt van de informatiestandaard Medicatieproces 9 op het werk van de apotheker, inclusief een visualisatie. Hierdoor zie je in één oogopslag waar de meerwaarde zit, heel handig voor de communicatie. Daarnaast hebben we ook de aandachtspunten in het vizier en aanbevelingen waar goed op te testen. Deze hebben we gedeeld met apothekers en zorgaanbieders die aan de Kickstart Medicatieoverdracht deelnemen.” 

Wat gaat het programma Medicatieoverdracht concreet betekenen voor apotheken?
“Met het invoeren van Medicatieproces 9 gaat het werk van de apotheker veranderen. Positief veranderen! Het medicatieoverzicht is geen zoekplaatje meer, maar wordt overzichtelijker, vollediger, betrouwbaarder én actueler. Artsen voeren in wat de patiënt voorgeschreven krijgt; de zogenaamde medicatieafspraak. Vanuit deze afspraak kan er van alles gebeuren, zoals een verstrekkingsverzoek sturen naar de apotheek, wijziging van de dosering aanbrengen of de medicatieafspraak stoppen. Al deze handelingen worden direct via het LSP zichtbaar in het apotheekinformatiesysteem (AIS). Vindt een apotheker toch dat een ander middel beter bij de patiënt zou passen? Dan stuurt deze een ‘voorstel medicatieafspraak’ naar de arts van de patiënt. Is de voorraad van de patiënt op, dan stuurt de apotheker een ‘voorstel verstrekkingsverzoek’ passend bij een of meerdere medicatieafspraken. De arts kan dan met een klik op de knop de herhaling accepteren. Zonder bellen, faxen of mailen bereiken we zo veel efficiëntere, snellere en betere zorg voor de patiënt.” 

Waarom heet het sectorteam VIPP (Versnelling Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) Farmacie? 
“Veel zorgsectoren hebben de laatste jaren een VIPP-programma gehad, zo ook de farmacie. Het VIPP-programma Farmacie bestaat uit drie modules: 1) implementeren van de drie informatiestandaarden Medicatieproces 9, Lab en Contra-indicaties en Overgevoeligheden, 2) begeleiding van de patiënt bij het gebruik van PGO’s (Persoonlijke Gezondheidsomgevingen) en 3) medicatiebewaking. Qua techniek horen 1) en 2) bij het programma Medicatieoverdracht. Daarom is het logisch dat we de sectorale uitvoering van medicatieoverdracht voor openbare farmacie op ons hebben genomen. Als de techniek geregeld is, moeten we de begeleiding van de patiënten bij het gebruik van PGO’s nog apart opzetten.”  

Wat is er al gebeurd? 
“Mensen uit ons team denken op landelijk niveau mee en maken samen met alle zorgsectoren afspraken over hoe het uitwisselen van medicatiegegevens in de praktijk gaat werken. We hebben het afgelopen halfjaar in kaart gebracht wat het effect is van al deze afspraken op het werkproces van de apotheker. Waar gaat het meer tijd kosten, waar minder? En waar zit precies de winst in medicatieveiligheid?  

Verder ondersteunen we de apotheken die meedoen aan de Kickstart en zijn we druk met het contracteren van de ‘volgerleveranciers’, de leveranciers van AIS’en die niet meedoen aan de Kickstart. Ook zij krijgen straks subsidie om hun software te aan te passen. De contractdocumenten die we hiervoor hebben opgesteld dienen als basis voor de andere sectoren. Als voorloper in het programma Medicatieoverdracht hebben we als sector openbare farmacie veel werk gedaan waar de andere sectoren van kunnen profiteren.” 

Wat zijn nog knelpunten in het programma? 
“Het is een heel groot programma, met veel partijen. Dat is goed en ambitieus. Tegelijkertijd hebben we te maken met mogelijk tegenstrijdige belangen. De neuzen staan niet altijd meteen dezelfde kant op. De politiek-bestuurlijke complexiteit van dit programma is dus erg hoog. Hoe combineer je strak sturen op voortgang en resultaat met bestuurlijke discussies, wanneer geef je wat de ruimte? Dat vind ik een interessante uitdaging.” 

Wat geeft jou verder energie in dit programma? 
“Ik ben heel blij met mijn team. Het is mooi om te zien hoe we steeds meer grip krijgen op het programma en het proces. Ik vind het ook fijn om te zien dat er, ondanks soms de verschillen, toch een gevoel van gezamenlijkheid is onder de sectoren die meedoen en we er met z’n allen voor gaan.” 

Wat kunnen apotheken nu al doen om zich voor te bereiden?
“De apotheken kunnen nu al beginnen met het promoten van Mitz. Dit is de nieuwe online toestemmingsvoorziening waar burgers zelf kunnen instellen met welke zorgverleners hun medische gegevens mogen worden uitgewisseld. Mitz is een randvoorwaarde voor de implementatie van medicatieoverdracht, dus hoe eerder dit geregeld is, hoe beter. Alle patiënten kunnen via MijnMitz hun toestemmingen vastleggen, de apotheker kan daarbij helpen. Daarvoor is de ‘Samennaarmijnmitz-knop’ bedacht die in het AIS wordt geïntegreerd. Lees hier meer over het gebruik van Mitz in de apotheek: Apotheken | Mitz Toestemming (mitz-toestemming.nl) 

Aan wie geef jij het stokje door? 
“Aan Martin Westenberg, sectorprojectleider van Publieke gezondheidszorg, omdat ik benieuwd ben naar zijn antwoorden!” 

Shanti Ganesh

Ga naar boven

Volg ons