Skip to the main content

Tweede Kamer stemt in met financiering voor Kickstart

Op 7 december jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het amendement voor het vrijmaken van financiering voor de Kickstart van het programma Medicatieoverdracht in de begroting van het ministerie van VWS voor 2022.

Dankzij het vrijkomen van deze financiering kan op korte termijn de Kickstart Medicatieoverdracht van start gaan. Naar verwachting wordt de subsidieregeling in januari gepubliceerd.

Voordat zorgbreed medicatiegegevens uitgewisseld kunnen worden, worden tijdens de Kickstart de informatiestandaard Medicatieproces en de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting getoetst in de praktijk. Hiermee wordt een brede en efficiënte implementatie voor het gehele zorgveld voorbereid.

Het programma Medicatieoverdracht draagt bij aan veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en transparantie. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners de ruimte om te doen waar ze goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Na publicatie van de subsidieregeling volgt op deze website een online toelichting op het plan van aanpak en het beleidskader van de Kickstart. Eind januari worden online informatiebijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden in de Kickstart. De bijeenkomsten per doelgroep vinden twee keer plaats in week 4. Beide bijeenkomsten hebben dezelfde inhoud en aanmelden voor de bijeenkomsten is nu al mogelijk.

Informatiebijeenkomsten Kickstart

Voor zorgaanbieders

Maandag 24 januari van 11.00 – 12.30 uur of
Donderdag 27 januari van 16.00 – 17.30 uur.


Voor ICT-leveranciers

Dinsdag 25 januari van 16.00 – 17.30 uur of
Donderdag 27 januari van 11.00 – 12.30 uur.


Voor penvoerders

Maandag 24 januari van 16.00 – 17.30 uur of
Dinsdag 25 januari van 11.00 – 12.30 uur.

Ga naar het aanmeldformulier Informatiebijeenkomsten Kickstart.

Ga naar boven

Volg ons