Skip to the main content

Feestelijke bijeenkomst Kickstart

De implementatie van medicatieoverdracht in de Kickstart werd ingeluid met een feestelijke bijeenkomst. Hier een fotoverslag.

Directeur-Generaal Barbara Goezinne van het ministerie van VWS wenst allen succes met de Kickstart

Het welkom vanuit Marja Verwoerd, programmamanager Medicatieoverdracht vanuit Nictiz 

Het openingswoord van Pierre Looman, programmamanager Medicatieoverdracht vanuit het ministerie van VWS

Wim Hodes, penvoerder GERRIT

Maarten Wittop Koning, penvoerder Stichting Rijnmondnet 

Projectleider Rinske Holthuis legt uit hoe de implementatie van de Kickstart verloopt

Penvoerders geven startsein voor de Kickstart

Feestelijke borrel

Stuurgroepleden Jochanan Huijser en Joris van Erp, sectorprojectleiders namens Mondzorg, Patiënt en Cliënt, GGZ, Trombosezorg, Gehandicaptenzorg, RSO NL, Wim Hodes, Maarten Wittop Koning, Rinske Holthuis, Marja Verwoerd en Pierre Looman

De penvoerders samen met de Kickstart leveranciers: Chipsoft, Smartmed, CGM, Dedalus, Medimo, FarMedvisie, CareConnections, ASolutions Healthcare, Quli, Medxpert, Zorgdoc

Ga naar boven

Volg ons