Skip to the main content

Eerste fase Kickstart Medicatieoverdracht afgerond

In oktober 2022 startte in regio Rijnmond en regio Friesland een eerste groep zorgaanbieders en softwareleveranciers met het implementeren van de richtlijn Medicatieoverdracht in de keten en de informatiestandaard Medicatieproces 9. Met de ervaring die zij in deze Kickstart opdoen, kunnen andere regio’s straks hun voordeel doen. De voorbereidingsfase is nu bijna afgerond. Wat zijn hun ervaringen?

Rijnmond
Emma Schoep vervult voor penvoerder RSO RijnmondNet de rol van programmasecretaris. “We hebben hard gewerkt aan het zicht krijgen op de huidige status van de zogenaamde ‘generieke voorzieningen’ die nodig zijn voor medicatieoverdracht bij de zorgaanbieders”, vertelt ze. “Daaronder vallen onder andere het aansluiten op het LSP, het gebruik van UZI-passen, de toestemming door de patiënt bij alle deelnemende zorgorganisaties en het aansluiten op het Zorgadresboek. Komende periode wordt gewerkt aan het implementeren van deze generieke voorzieningen.”

Softwareleveranciers zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met de voorbereiding van de implementatie van digitale medicatieoverdracht in hun software. Emma: “De softwareleveranciers hebben een plan van aanpak en een functioneel ontwerp gemaakt. Het functioneel ontwerp geeft inzicht in hoe de softwareleveranciers de informatiestandaard gaan inbouwen in hun applicatie.”

Op 4 april kwamen alle deelnemende zorgaanbieders uit de regio Rijnmond bij elkaar om samen te praten over hoe de medicatieoverdracht nu verloopt en hoe de medicatieoverdracht bij een patiëntreis er in de toekomst echt uit gaat zien met Medicatieproces 9. De input van de zorgaanbieders dient als basis om testpatiënten uit te werken waarmee straks de nieuwe software getest en beproefd gaat worden.

Friesland
Ook in regio Friesland is gewerkt aan het voorbereiden van de implementatie van de informatiestandaard Medicatieproces 9. “Het is vooral een puzzel hoe we UZI gaan inzetten”, vertelt Manfred Kat, projectleider bij penvoerder RSO GERRIT. “Aan de ene kant moet je rekening houden met de techniek, met de kaders die VZVZ stelt, aan de andere kant moet het ook bij het zorgproces passen.”

De functioneel ontwerpen die de leveranciers aanleverden, heeft Manfred getoetst bij de zorgaanbieders. “Sluiten de ontwerpen wel aan bij hun werkwijze? Zij moeten ermee uit de voeten kunnen.”

Ook de zorgaanbieders in beide regio’s moesten met een plan van aanpak en een impactanalyse komen. “Zeker voor de kleinere zorgorganisaties was dat een hele klus om erbij te doen,” benadrukt Manfred. “Ik ben heel trots op onze zorgaanbieders dat ze ondanks het oerwoud aan documentatie toch hun plan van aanpak en impactanalyse hebben opgeleverd.”

Volgende fase
De komende maanden wordt zorgvuldig getoetst of de functioneel ontwerpen in de praktijk leiden tot systemen die doen wat de bedoeling is. Dat gebeurt door de zorgaanbieders, de penvoerders van de twee regionale samenwerkingsverbanden en het landelijk projectteam. Begin 2024 gaan de deelnemers aan de Kickstart echt digitaal medicatiegegevens met elkaar uitwisselen.

“Er zijn zeker nog uitdagingen”, denken Emma en Manfred, “maar we zijn op de goede weg. Het is mooi dat de eerste stap is gezet.”

Ga naar boven

Volg ons