Skip to the main content

Deelnemers Kickstart Medicatieoverdracht doen belofte aan patiënt/cliënt

“Medicatieveiligheid voor patiënt en cliënt is van levensbelang. Samen spannen wij ons daarom maximaal in om de Kickstart Medicatieoverdracht af te ronden in 2025”. Dat beloofden de betrokkenen bij de Kickstart op 17 april tijdens een bijeenkomst in Eemnes.

Sander Gerritsen, voorzitter van de stuurgroep van Medicatieoverdracht, opende de bijeenkomst. “Het belang van wat wij binnen het programma Medicatieoverdracht aan het doen zijn, staat als een paal boven water. Het is aan ons allen om het gezamenlijk belang in het oog te houden, ook als het soms ingewikkeld is.”

Voor de patiënt en cliënt
Het belang van het programma werd onderstreept door Cisca Goedhart, die sprak namens MIND en de Patiëntenfederatie. Samen vormen zij de sector Patiënt & Cliënt. Deze sector zorgt dat de keuzes die het programma maakt goed aansluiten bij de belangen, behoeftes en wensen van de patiënt en cliënt. “Medicatiefouten terugdringen is van levensbelang”, benadrukte zij. “Dagelijks belanden er 75 mensen in het ziekenhuis door vermijdbare medicatie-incidenten. Ik weet dat het een complex programma is, waarvoor geen vergelijkingsmateriaal bestaat. Maar laten we ons met man en macht inzetten om het zo snel mogelijk af te ronden. Wij hopen van harte dat we de belofte die we vanmiddag met elkaar uitspreken, beschouwen als een inspannings- en resultaatverplichting.”

In een videoboodschap vertelden vier zorgverleners die meedoen aan de Kickstart wat betere, digitale medicatieoverdracht voor hen betekent. “Het betekent voor mij overzicht en meer vertrouwen dat het medicatieoverzicht klopt. Nu moet ik vaak bellen met andere zorgverleners om het verifiëren.” “Zo kan ik met vertrouwen een middel voorschrijven.” “Een kloppend medicatiedossier is essentieel voor de uitoefening van mijn beroep.” “Fouten kunnen worden voorkomen.”

Belang van samenwerken
Rinske Holthuis, projectleider van de Kickstart, benadrukte in haar presentatie het belang van samenwerken. “De uitdaging van dit project is dat het alleen maar succesvol is als we het in de hele keten realiseren. Twee regio’s, Rijnmond en Friesland, hebben de handschoen opgepakt en beproeven nu de afspraken over digitale medicatieoverdracht met een aantal zorgaanbieders, hun softwareleveranciers en drie PGO-leveranciers. Twee RSO’s, RijnmondNet en GERRIT, coördineren dit. Daarnaast zijn Nictiz en VZVZ, negen zorgsectoren en de sector Patiënt & Cliënt betrokken, en VWS als opdrachtgever. De samenwerking is intensief. Met wekelijkse testmomenten werken we toe naar de realisatie van digitale medicatieoverdracht in de keten in deze twee regio’s. De planning is om dit in oktober 2025 af te ronden. Daarna kunnen we uitbreiden naar de rest van het land.”

In vier groepen gingen alle aanwezigen vervolgens met elkaar in gesprek over wat er nodig is voor een goede samenwerking. De randvoorwaarden ‘vertrouwen’, ‘flexibiliteit’ en ‘duidelijke afspraken’ kwamen bij elke groep terug.

Patiënt en cliënt aan het woord
Een patiënt en een cliënt, Liesbeth en Martijn, vertelden uit eigen ervaring hoe het ontbreken van inzicht in medicatiegegevens goede zorg in de weg staat.

Liesbeth beschreef hoe zij met haar dochter, die dringend medicatie nodig had, bij de dienstapotheek geen medicatie kreeg omdat zij niet konden zien wat haar dochter gebruikte. Ook al had ze wel toestemming gegeven voor het delen van informatie. “Een up-to-date medicatieoverzicht moet gewoon voor iedereen toegankelijk zijn. Ook bij andere voorschrijvers, in het weekend of op vakantie.”

Martijn vertelde hoe hij vanuit de ggz medicatie kreeg voorgeschreven zonder stopdatum. Toen hij na vijftien jaar een psychiater bezocht, bleek dat hij het medicijn maximaal acht jaar had mogen slikken. Hij moest er versneld mee stoppen, wat grote impact had op zijn leven. Hij beschrijft ook hoe moeilijk hij het vindt om precies te overzien welke medicijnen hij, en zijn kinderen, gebruiken en wat de mogelijke bijwerkingen zijn. Hij wil graag dat een expert dat goed in de gaten houdt. Maar dat kan alleen als de zorgverlener een actueel en volledig medicatieoverzicht heeft.

Belofte ondertekend
Tijdens de bijeenkomst ondertekenden alle betrokkenen bij de Kickstart de belofte aan de patiënt en de cliënt om zich maximaal in te spannen om de Kickstart in 2025 af te ronden. Vertegenwoordigers van de deelnemende softwareleveranciers, regio’s Rijnmond en Friesland, VZVZ, Nictiz en VWS zetten hun handtekening. Sander Gerritsen tekende als voorzitter van de stuurgroep namens alle negen deelnemende zorgsectoren en de sector Patiënt & Cliënt. “Het is een belofte, geen garantie”, sloot hij af, “maar we gaan ervoor en dat markeren we vandaag.”

Bekijk hier de video van de bijeenkomst.

Van links naar rechts (gekeken naar de hoofden):
Paul Swaab (CGM), Wim Hodes (RSO GERRIT), Jurgen de Backer (CGM), Leonique Niessen (Nictiz), Maarten Wittop Koning (RSO RijnmondNet), Marlous Flier (FarMedvisie), Adriaan Blankenstein (VZVZ), Robert Hardholt (Chipsoft), Martijn (cliënt), Pierre Looman (VWS), Ann Dierkx (Asolutions), Marcel van Loosbroek (Medxpert), Liesbeth (patiënt), Cees Schaap (Zorgdoc), Florens Pince van der Aa (Medimo), Sascha Honing (Quli), Jos Koppelaar (CareConnections), Hans van der Graaf (Dedalus), Sander Gerritsen (voorzitter stuurgroep programma Medicatieoverdracht), Frank Verheijen (SmartMed)

Foto’s: Robin Utrecht

Ga naar boven

Volg ons