Skip to the main content

Deelname bijeenkomst Kickstart groot

Het ministerie van VWS en het programma Medicatieoverdracht staan klaar om een Kickstart Medicatieoverdracht te beginnen waarbij de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ wordt getoetst in de praktijk. Vooruitlopend hierop zijn  het concept beleidskader en  het concept plan van aanpak  gepubliceerd zodat dat regio’s, leveranciers en zorgorganisaties kennis kunnen nemen van de informatie en alvast na kunnen denken over mogelijkheden van deelname en samenwerking in de regio. Op 2 en 7 september zijn de concept-stukken en de aanpak van de Kickstart toegelicht aan ruim 225 geïnteresseerden.

Iets minder dan de helft van de aanwezigen gaf aan al in gesprek te zijn met mogelijke samenwerkingspartners of naar partners op zoek te zijn. Een mooie voorbode voor de daadwerkelijke Kickstart.

Publicatie subsidieregeling
Bij het beschikbaar stellen van het concept beleidskader van de Kickstart was de verwachting dat het budget voor de Kickstart met Prinsjesdag zou worden vrijgegeven. Tijdens de presentatie van de begroting op Prinsjesdag bleek echter dat de financiering van de Kickstart niet was opgenomen in de begroting van VWS voor komend jaar, maar gekoppeld is aan de Kabinetsformatie. Het ontbreken van budget voor de Kickstart in 2022 is opmerkelijk aangezien Medicatieoverdracht een lopend programma is om de gegevensuitwisseling in de zorg te bevorderen. Negentien zorgkoepels hebben de Tweede Kamer daarom gevraagd om de minister te verzoeken om financiering vrij te maken zodat de Kickstart – zoals eerder is toegezegd – direct kan worden doorgezet. Naast schriftelijke vragen die door meerdere politieke partijen zijn ingediend, heeft D66 na de begrotingsbehandeling van VWS een amendement ingediend dat wordt gesteund door de hele coalitie. De stemming over dit amendement is naar verwachting na alle begrotingsbesprekingen in december. Het programma heeft dan ook vertrouwen in een snelle vrijgave van de financiering.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen rond de Kickstart zijn, brengen we je daarvan op de hoogte.

Begeleidingsteam Kickstart
In de tussentijd gaan we door met de voorbereidingen van de Kickstart. De verkenning van de samenwerkingsverbanden wordt maximaal ondersteund. Ben je op zoek naar partijen of wil je jezelf aanbieden als partner voor een samenwerkingsverband?​ Maak jezelf dan kenbaar via Padlet, een vrijblijvend digitaal prikbord.
(Potentiële) deelnemers, samenwerkingsverbanden, geïnteresseerde zorgaanbieders en leveranciers worden begeleid door het Begeleidingsteam Kickstart. Het team bestaat uit inhoudsdeskundigen op het gebied van informatiestandaarden, de richtlijn en het beleidskader, heeft kennis van zorgsectoren en van leveranciers en biedt ondersteuning voor de aanvraag van de subsidie. Het begeleidingsteam biedt onder meer ondersteuning door informatiebijeenkomsten​, intake gesprekken​, formats en checklists​ en expert advies​. Het Begeleidingsteam Kickstart is bereikbaar via  e-mail.

Ben je benieuwd naar de presentatie die gegeven is op 2 en 7 september? Bekijk die dan hier of kijk de opname van de bijeenkomst terug.

Op de pagina over de Kickstart vind je de meest recente informatie en een link naar de veelgestelde vragen over de Kickstart.

Ga naar boven

Volg ons