Skip to the main content

Bericht vanuit de sector MSZ: Publicatie concept beleidskader Kickstart

Medisch specialistische zorg

Het ministerie van VWS en het programma Medicatieoverdracht hebben het voornemen om op korte termijn een Kickstart Medicatieoverdracht te beginnen waarbij de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting wordt getoetst in de praktijk. Vooruitlopend hierop is het concept beleidskader en het concept plan van aanpak gepubliceerd. Het gehele bericht en deze concept documenten staan op deze pagina.

De reden om het concept beleidskader nu al beschikbaar te stellen (dus voor publicatie), is dat regio’s, leveranciers en zorgorganisaties alvast kennis kunnen nemen van de informatie om na te denken over mogelijkheden van deelname en samenwerking in de regio kunnen verkennen. In het concept beleidskader zijn subsidievoorwaarden en -verplichtingen opgenomen waar samenwerkingsverbanden minimaal aan moeten voldoen.

Aanmelden voor informatiebijeenkomst; datum 2 of 7 september
Het concept beleidskader, het proces van aanmelding en de voorgenomen ondersteuning vanuit het programma Medicatieoverdracht worden toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst op 2 en 7 september van 16:00 – 17:30 uur.
Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kan via het aanmeldformulier.

Namens de sector,
Berthe de Kok
Lieke Wiggers
Jikke Lambeek
Arjanne Mulder

Ga naar boven

Volg ons