Skip to the main content

Bericht vanuit de sector: het projectteam MSZ

Medisch specialistische zorg

Hoe wordt MSZ vertegenwoordigd in het programma Medicatieoverdracht?
Zorgverleners vanuit 10 sectoren, softwareleveranciers, patiënten- en cliëntenorganisaties werken in dit programma samen om de beschikbaarheid van medicatiegegevens op elk gewenst moment nu echt voor elkaar te krijgen. De herziene richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ is hiervoor de basis.

1 van de 10 sectoren is de Medisch Specialistische Zorg (MSZ) en daarin zijn onze partners, de koepels NFU, NVZ, ZKN, NVZA en FMS, vertegenwoordigd. De sector MSZ heeft een eigen projectteam MSZ en deze stelt zich graag voor.

Hoe is het projectteam MSZ samengesteld?
Ons projectteam MSZ bestaat uit twee projectleiders: Jikke Lambeek en Lieke Wiggers. Zij zijn primair aanspreekpunt en sturen het project aan namens de sector MSZ in samenspraak met de hiervoor genoemde partners. Daarnaast is Berthe de Kok leveranciersmanager en Arjanne Mulder communicatie adviseur.

Ieder heeft een eigen aandachtsgebied en we hebben de verschillende activiteiten t.b.v. het programma dan ook verdeeld. Jikke richt zich vooral op het kernteam medicatie, de kickstart begeleiding en de werkgroep lab. Daarnaast is ze betrokken bij de voorbereidingen voor de implementatie bij de zorgorganisaties. Lieke houdt zich bezig met het kernteam Patiënt en Client, het proces rondom de financiering en zij is de linking pin tussen MSZ en de governance van het programma, zoals de stuurgroep en regiegroep. Berthe houdt zich bezig met leveranciersmanagement. Hierbij staat het onderhouden en het verder ontwikkelen van de relatie met de leveranciers centraal. Het betreft leveranciers die actief zijn binnen de MSZ. Het is belangrijk om kennis over de leveranciers en hun werkwijze op te bouwen, zodat er commitment ontstaat en betrokkenheid blijft en we concrete en voorspelbare stappen kunnen maken voor dit programma. Om te zorgen dat de verschillende doelgroepen van MSZ, zoals de zorgorganisaties en de (zorg)professionals tijdig en juist worden geïnformeerd in iedere fase van het programma, is Arjanne Mulder als communicatieadviseur onderdeel van het team.

Wat vinden wij als team belangrijk?
De urgentie voor de uitvoering van dit programma is erg groot. Onze sector MSZ zo goed mogelijk vertegenwoordigen en de belangen behartigen staan dan ook voorop. Dat doen we met beleidsadviseurs van NFU, NVZ, ZKN, NVZA en FMS. Ook nemen CMIO’s, voorschrijvers en ziekenhuisapothekers die werkzaam zijn in de praktijk van de MSZ (ziekenhuizen en zelfstandige klinieken) deel aan de kernteams. In de kernteams worden afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden, zorgprocessen, eenheid van taal en terminologie. Zo zorgen we ervoor dat de afspraken haalbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Samen voor medicatieoverdracht werkt als we blijven optrekken met het landelijke programmateam van Nictiz en met de 9 andere sectoren.

Waar zit voor het projectteam de grootste uitdaging?
Hier zouden we een aantal risico’s kunnen benoemen, omdat het programma complex en groot is. Maar risico’s hebben we wel in beeld en die moeten we managen. We doen dit programma met z’n allen natuurlijk om het voor patiënten en cliënten heel veel beter te maken, met als focus medicatieveiligheid. De weg die we gaan, moeten we soms zelf plaveien en soms zijn er obstakels. Maar we gaan door om die spreekwoordelijke stip op de horizon van medicatieveiligheid te bereiken. De beweging is gestart!

Meer informatie
Kijk ook op onze sectorpagina op deze website. Wil je op de hoogte blijven en de nieuwsbrief van het programma ontvangen? Schrijf je dan in via de website voor de nieuwsbrief Medicatieoverdracht (onderaan deze pagina).

Namens de sector,
Berthe de Kok
Lieke Wiggers
Jikke Lambeek
Arjanne Mulder

Ga naar boven

Volg ons