Skip to the main content

FAQ’s Zorgaanbieders

Zorgaanbieders|FAQ's

Vragen en antwoorden over het programma, voor zorgaanbieders.

Voor zorgaanbieders

Op dit moment zijn de twee informatiestandaarden in ontwikkeling. Dat betekent dat veel specificaties al zijn opgeschreven, maar dat er met name nog met de zorgprofessionals wordt gekeken wat dit betekent voor de implementatie en zorgproces, de zogenoemde werkprocesafspraken. Daarna moeten ook deze informatiestandaarden eerst op kleine schaal beproefd worden voordat ze breed kunnen worden geïmplementeerd. Dit zal gebeuren na afronding van de Kickstart Medicatieoverdracht.

Ja, de informatiestandaarden die het programma Medicatieoverdracht implementeert (Medicatieproces 9, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en overgevoeligheden) zijn zorgbreed toepasbaar.

Ja, dat wordt wettelijk verplicht. Op 1 juli 2023 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ingegaan. De Wegiz is een kaderwet die met ‘algemene maatregelen van bestuur’ (AMvB’s) gegevensuitwisselingen aanwijst die verplicht elektronisch moeten plaatsvinden. Medicatieoverdracht is een van de vijf gegevensuitwisselingen die prioriteit hebben onder de Wegiz. Dit betekent dat zorgaanbieders verplicht worden om software te gebruiken die gecertificeerd is volgens NEN-normen, zoals de NEN7503 en NEN7542 die nu in ontwikkeling is. De basis van deze NEN-normen is de informatiestandaard Medicatieproces 9 die weer onderdeel is van de kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten.

Lees hier meer over wat je nu als zorgaanbieder al kan doen.

Zorgverleners kunnen blijven werken met de bestaande registratiesystemen (bijvoorbeeld elektronisch patiëntendossier (EPD), elektronisch cliëntendossier (ECD), elektronische toedienregistratie (eTDR), elektronisch voorschrijfsysteem EVS). Softwareleveranciers bouwen aan de ‘achterkant’ de informatiestandaard in zodat gegevens uitwisselbaar worden tussen alle systemen. Door de gegevens eenduidig vast te leggen en uitwisselbaar te maken, is snel een compleet en actueel medicatieoverzicht digitaal op te vragen. Gegevens die nu vaak in vrije tekst worden geregistreerd, worden met de informatiestandaard eenduidig, door iedereen op dezelfde manier, vastgelegd. Het kan dus zijn dat je als zorgverlener de medicatiegegevens straks op een andere manier moet registeren in je informatiesysteem. Voor een goed resultaat is het heel belangrijk dat de zorgverleners medicatiegegevens op de afgesproken manier vastleggen in het informatiesysteem zodat ze uitwisselbaar worden.

Een deel van de afspraken die de sectoren hebben gemaakt over het uitwisselen van medicatiegegevens in de keten wordt gerealiseerd door de softwareaanpassing. Daarnaast zijn er afspraken die je als zorgverlener zelf in praktijk brengt.

Je kunt je al inlezen in het algemene implementatiehandboek voor zorgaanbieders.  Dit handboek kan op basis van de ervaringen van de Kickstart nog veranderen.

Op de sectorpagina’s staat per sector het e-mailadres van de projectleider.

In de Kickstart Medicatieoverdracht is gekozen voor het LSP als infrastructuur. In de toekomst is uitwisseling via een andere infrastructuur wellicht ook mogelijk.

Elektronische gegevens beter uitwisselen waardoor wél een actueel en volledig medicatieoverzicht beschikbaar is. Dat is van belang voor heel de zorgketen. De patiëntveiligheid verbetert en het bespaart zorgverleners veel tijd na implementatie in de keten. Daarom werken negen zorgsectoren en hun IT-leveranciers, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Patiëntenfederatie Nederland, MIND, RSO Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en VZVZ hier samen aan.

De softwareleveranciers die betrokken zijn bij de Kickstart krijgen subsidie. Het ministerie van VWS onderzoekt op dit moment wat de mogelijkheden voor de volgende leveranciers zijn.

Ja, de informatiestandaarden Medicatieoverdracht (Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en overgevoeligheden [CiO]) zijn zorgbreed toepasbaar.

Ga naar boven

Volg ons