Skip to the main content

Kennissessie | Update Kickstart Medicatieoverdracht

Kennissessies

Kennissessie van 23 november 2023

In 45 minuten word je bijgepraat over de Kickstart Medicatieoverdracht. Er komt aan bod wat er tot nu toe bereikt en geleerd is, wat de ervaringen van de penvoerders, de zorgaanbieders en de softwareleveranciers zijn, hoe het verder gaat met de Kickstart en hoe de Kickstart overgaat in de landelijke opschaling.

Het landelijk programma Medicatieoverdracht realiseert een actueel en volledig medicatieoverzicht van elke patiënt/cliënt door ervoor te zorgen dat de verschillende ICT-systemen informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Medicatieoverdracht is een groot programma waar negen zorgsectoren en de sector Patiënt & Cliënt in samenwerken. Uiteindelijk zullen vrijwel alle zorgaanbieders ermee te maken krijgen, ook omdat Medicatieoverdracht een van de vijf geprioriteerde gegevensuitwisselingen is in de Wet Gegevensuitwisseling in de zorg.

Bekijk de:

Ga naar boven

Volg ons