Skip to the main content

Kennissessie | Kennismaken met het landelijk programma Medicatieoverdracht

Kennissessies

Kennissessie van 3 oktober 2023

In 20 minuten word je bijgepraat over wat het doel is van het programma Medicatieoverdracht, wie bij het programma betrokken is, wat tot nu toe is bereikt, wat de planning is voor de landelijke uitrol en wat jij nu al kunt doen om je voor te bereiden.

Het landelijk programma Medicatieoverdracht realiseert een actueel en volledig medicatieoverzicht van elke patiënt/cliënt door ervoor te zorgen dat de verschillende ICT-systemen informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Medicatieoverdracht is een groot programma waar negen zorgsectoren en de sector Patiënt & Cliënt in samenwerken. Uiteindelijk zullen vrijwel alle zorgaanbieders ermee te maken krijgen, ook omdat Medicatieoverdracht een van de vijf geprioriteerde gegevensuitwisselingen is in de Wet Gegevensuitwisseling in de zorg.

Bekijk de:

Ga naar boven

Volg ons