Skip to the main content

Demotool

Demotool voor ICT-leveranciers en zorgverleners om middels simulatie van de informatiesystemen, de uitwisseling van medicatiegegevens testen.

Testen

Informatiestandaard Medicatieproces 9

Om de principes van de informatiestandaard Medicatieproces 9 te visualiseren, is een demotool ontwikkeld.

Met deze tool kunnen ICT-leveranciers en zorgverleners met behulp van simulatie van de informatiesystemen, de uitwisseling van medicatiegegevens testen tijdens de Kickstart.

Doel

Zorgverleners ervaren met behulp van de demotool wat de mogelijkheden zijn, en wat de impact is van de implementatie van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 op het zorgproces.

ICT-leveranciers ontdekken met de demotool wat de mogelijkheden zijn en wat de uitwerking is op de softwareontwikkeling. Zij kunnen de tool gebruiken als benchmark voor de ontwikkeling van software.

Verder biedt de testomgeving (op termijn) de mogelijkheid om nieuwe concepten uit te werken en te toetsen in een representatieve omgeving.

De testomgeving

De demotool bevat een simulatie van een Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) en een Apothekers Informatie Systeem (AIS). In deze informatiesystemen (XIS’en) kunnen medicatiegegevens worden ingevoerd. Tussen de gesimuleerde XIS’en kan een aantal bouwstenen worden uitgewisseld. Het gaat om de medicatieafspraak (MA), het verstrekkingsverzoek (VV), de toedienafspraak (TA) en de medicatieverstrekking (MVE).

Doorontwikkeling
De tool blijft gedurende de Kickstart in ontwikkeling.

Gebruik maken van de tool?

  • Stuur ons een bericht om de inloggegevens te ontvangen.
  • Bekijk het instructiefilmpje hieronder.
  • Ga naar de demotool.

Om de video te bekijken, dient u de Cookies op deze website te accepteren aangezien de content aan Youtube is gelinkt.

Kickstart Medicatieoverdracht

De informatiestandaard Medicatieproces 9 wordt in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting getoetst in de praktijk tijdens de Kickstart. Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina Kickstart Medicatieoverdracht.

Vragen of meer weten?

Contact

Het contactpunt is telefonisch bereikbaar op werkdagen bereikbaar van 9 - 17 uur voor vragen of meer informatie omtrent het programma Medicatieoverdracht.

U kunt ook contact met ons opnemen middels het contactformulier op deze pagina.

Deelnemen aan het

Programma Medicatieoverdracht?

Contactformulier

Vraag of opmerking

Ga naar boven

Volg ons