Skip to the main content

Klankbordgroep medicatieoverdracht

Onder deze rubriek staan bijeenkomsten die zowel door het programmabureau Medicatieoverdracht worden georganiseerd, als door derden.

Klankbordgroep Medicatieoverdracht

Om medicatieoverdracht op de dagelijkse zorgpraktijk aan te laten sluiten, worden (tussen-) producten van het programma Medicatieoverdracht op inhoud getoetst tijdens bijeenkomsten met de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit (vertegenwoordigers van) zorgverleners, patiënten en softwareleveranciers.

Op dinsdag 1 juni 2021 is de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep. Wil je deelnemen, geef je dan op via het inschrijfformulier.
Ken je het programma Medicatieoverdracht nog niet zo goed? Geen probleem. Van 15.15 tot 15.45 uur wordt een introductie gegeven. Aansluitend van 16.00 tot 18.00 uur is de bijeenkomst van de klankbordgroep.

Programma

15:15 – 15:45 uur korte introductie Medicatieoverdracht (facultatief)
16:00 – 18:00 uur Klankbordgroep met 4 workshops (2 rondes) en een korte pauze
16:00 – 16:20 uur: welkom en een update door Marja Verwoerd, programmamanager Medicatieoverdracht
16:20 – 17:05 uur: workshop ronde 1
17:05 – 17:15 uur: korte pauze
17:15 – 18:00 uur: workshop ronde 2
18:00 uur: afsluiting

Workshops

Wijzigingen nieuwe publicatie Medicatieproces 9 2.0.0
De nieuwe versie van de informatiestandaard Medicatieproces 9 (2.0.0) sluit nog beter aan op de werkprocessen. De expertgroep heeft hiervoor inhoudelijke wijzigingsverzoeken geanalyseerd en de autorisatiecommissie keurde ze goed. Naast technische verbeteringen zorgen tekstuele wijzigingen voor betere functionele specificaties. Deze workshop behandelt de belangrijke wijzigingen voor versie 2.0.0.

Toedienkolom informatiestandaard Medicatieproces 9
Het is voor toedieners belangrijk om te beschikken over een actuele en complete (digitale) toedienlijst, waar ook wijzigingen in de medicatie zonder medicatieverstrekking op staan en de informatie van de trombosedienst. De toediener registreert de toegediende medicatie of de afwijking en stelt de informatie beschikbaar voor zorgverleners. Om dit goed te ondersteunen wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de toedienkolom van de informatiestandaard Medicatieproces 9. In een eerdere klankbordgroep hebben we informatie opgehaald en in deze workshop nemen we je mee hoe dit een plaats krijgt in de informatiestandaard Medicatieproces 9.

Implementatie vanuit kernteams
Kernteams zijn het inhoudelijk hart van het programma Medicatieoverdracht. De richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden (Medicatieproces 9, Lab2Zorg en CiO – contra-indicaties en overgevoeligheden) geven richting aan hoe de uitwisseling van medicatiegegevens na implementatie eruit ziet. Om te zorgen dat dit aansluit bij het zorgproces en om uitwisseling in de keten te realiseren, worden in de kernteams boven- en cross-sectorale afspraken gemaakt door en met zorgverleners uit alle sectoren. Het gaat daarbij onder andere om beleidsafspraken, verantwoordelijkheden, zorgprocesafspraken en eenheid van taal in terminologie. In deze workshop nemen we je mee in gemaakte afspraken in de kernteams aan de hand van de patiënt in het zorgproces.

Werkpakketten Medicatieproces + validatieloket

De implementatie van het de informatiestandaard Medicatieproces 9 is voor velen een uitdagend vooruitzicht. Een aantal onderdelen van de informatiestandaard kan voorbereidend op de implementatie al onderzocht of zelfs ontwikkeld worden, zonder dat feitelijk berichten worden uitgewisseld. Een werkgroep heeft ‘werkpakketten’ benoemd, die we in een breder verband willen delen en toetsen. Daarnaast vertellen we hoe we de leveranciers ondersteunen bij het ontwikkel proces door middel van de methodiek, die ‘het validatieloket’ wordt genoemd. Dit doen we onder andere door het aanbieden van een stappenplan van implementeerbare onderdelen, specifieke documentatie, uitgebreidere testmogelijkheden en persoonlijke begeleiding.

 

Vragen of meer weten?

Contact

Voor vragen en meer informatie is het programmabureau bereikbaar via het contactformulier op deze pagina.

Deelnemen aan het

programma Medicatieoverdracht?

Contactformulier

Vraag of opmerking

Ga naar boven

Volg ons